STIRI ECONOMICE, FINANCIARE, DE AFACERI, Politica cu impact economic, EUROPA, Finantari UE & Granturi

POR: Peste 1.000 de proiecte depuse pe 2.1-Microîntreprinderi. În următoarele 3 luni se vor lansa peste 20 de apeluri!

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

microintreprinderi_POR_2.1.AÎn cadrul POR 2014-2020, până la acest moment, au fost lansate 7 apeluri de proiecte, în valoare totală de 2,18 miliarde euro. Suma reprezintă aproape 31% din bugetul programului alocat la nivel regional.

În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum în cadrul POR 2014-2020 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Dintre acestea, 1.088 de proiecte se află în etapa de verificare a conformității administrative, iar 39 de proiecte au depășit această etapă și au intrat în etapa de evaluare tehnică și financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare valoare, 301,69 milioane  euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 – Drumuri județene (14 proiecte).

Informațiile au fost prezentate săptămâna trecută, la Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CMPOR) 2014-2020. Întâlnirea a avut loc în perioada 24-25 noiembrie.

Membrii CMPOR au aprobat criteriile de eligibilitate și evaluare pentru:

 • prioritatea de investiţie 3.1.-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice,
 • Axa Prioritară  4  – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
 • apelurile care vor fi lansate pentru Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) – Delta Dunării: eficiență energetică în clădiri rezidențiale, drumuri județene, regenerarea terenurilor degradate.

De asemenea, a fost stabilită lansarea unui apel național (nu pe regiuni)  pentru prioritatea de investiție 8.1., obiectivul specific 8.3. – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale (grupurile vulnerabile copii şi persoane cu dizabilităţi). Alocările financiare aferente sunt de 16,32 milioane de euro pentru grupurile vulnerabile ”copii” și  73,41 milioane de euro pentru ”persoane cu dizabilităţi”.

Următoarele acțiuni avute în vedere sunt:

 • Relansarea imediată a apelurilor de proiecte pentru care se termină perioada de depunere;
 • Lansarea celorlalte apeluri de proiecte până în luna martie 2017;
 • Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la 1 lună) pentru apelurile care se vor relansa;
 • Continuarea activităților de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari;
 • Training pentru potențialii beneficiari.

Calendarul estimativ pentru următoarele 3 luni include lansarea următoarelor priorități:

 • AP1 – Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic,  lansare apel de intenție,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1-B – Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – Bucuresti –lfov,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – mobilitate urbană –  7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană – Bucuresti –lfov,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  bătrâni – 7 REGIUNI.

Tot în perioada următoare vor fi lansate și apelurile pentru ITI Delta Dunării:

 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A –microîntreprinderi,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice,
 • AP5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural,
 • AP5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 • AP6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 – modernizarea drumurilor județene,
 • AP7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  bătrâni,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  copii.

POR 2014-2020 – 7 apeluri de proiecte lansate până în prezent:

 • Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Obiectiv specific 2.1 A – Microintreprinderi.
 • Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 3.1A – cladiri rezidențiale.
 • Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.1 – patrimoniul cultural.
 • Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate.
 • Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Obiectiv Specific 6.1 – modernizarea drumurilor județene.
 • Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Obiectivul Specific 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism
 • Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică.

Proiecte depuse, pe regiuni de dezvoltare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte depuse și stadiile de evaluare:

(*) PI 2.1: Evaluarea nu a început ca urmare a nefuncționării corespunzătoare a sistemului electronic MySMIS. În consecință, va fi demarată în cel mai scurt timp evaluarea pe baza documentelor tipărite.

***

În ce privește Axa Prioritară  4  „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, aceasta se va adresa municipiilor reședință de județ (inclusiv unităților administrativ-teritoriale din zona funcțională urbană) din ”regiunile mai puțin dezvoltate” ale României, cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din bugetul alocat ITI Delta Dunării) și va avea o alocare financiară de 1.386,86 milioane de euro (FEDR și contribuție națională), reprezentând 17,06% din fondurile alocate POR 2014-2020.

Mecanismul de distribuire a fondurilor alocate către fiecare municipiu reședință de județ va include două etape:

I. alocări orientative predeterminate pentru fiecare municipiu reședință de județ, după formula:

•   50% din bugetul alocat regiunii de dezvoltare va fi distribuit în mod egal între toate muncipiile reședință de județ;

•   50% din bugetul regiunii de dezvoltare va fi distribuit municipiilor reședință de județ direct proporțional cu populația acestora;

II. alocări orientative pentru fiecare municipiu reședință de județ a sumelor rămase disponibile la sfârșitul anului 2019, în baza unei metode de calcul care ia în considerare capacitatea de absorbţie a municipiului reședință de județ.

Pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană, municipiile reședință de județ au obligația de a elabora :

 • Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU),

•   Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – condiția de bază pentru finanțarea proiectelor,

•   Documentul Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020 a proiectelor aferente SIDU.

Evaluarea proiectelor în cadrul acestei axe va presupune:

 • admisibilitatea documentelor strategice: SIDU, PMUD, Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020,
 • selectarea strategică a proiectelor de către Autoritățile Urbane, stabilite la nivelul municipiilor reședință de județ,
 • admisibilitatea Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020
 • evaluarea proiectelor conform priorităților de investiții ale Axei Prioritare 4.

AM POR va delega către municipiile reședință de județ – Autoritățile Urbane atribuțiile aferente funcției de selectare strategică a operațiunilor (proiectelor).

Lista de proiecte prioritare selectată de către Autoritățile Urbane va fi inclusă, alături de celelalte proiecte prioritare cu finanțare din Fondurile  ESI 2014-2020 sau alte surse (buget local, buget național, alți donatori etc.) în Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

Ulterior, după parcurgerea procesului de admisibilitate a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020, proiectele vor fi depuse pentru finanțare în cadrul priorităților de investiție aferente Axei Prioritare 4.

Criterii de evaluare a proiectelor:

 • Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor SIDU
 • Contribuția proiectului la atingerea obiectivului Priorității de Investitii
 • Contribuția proiectului la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii
 • Contribuția proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen.

Criterii suplimentare:

 • Încurajarea unei abordări integrate
 • Gradul de maturitate al proiectelor
 • Sustenabilitatea financiară a proiectelor.

Sursa: MDRAP

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.