STIRI ECONOMICE, FINANCIARE, DE AFACERI, P.I.B. & STATISTICI, ISD - FDI & Investitii & Parcuri Industriale

Investiţiile străine directe (ISD) în România în anul 2015

rp_1305271637_bnr-curs-indicatori-sistem-bancar-profit-pierdere-300x18911-300x1891-300x1891-300x189.jpgCercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al acestei cercetări a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2015 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2015, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6). Detaliile sunt prezentate în secțiunea PRECIZĂRI METODOLOGICE.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2015 a atins nivelul de 3 461 milioane euro*, din care:

  •    3 595 milioane euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3085 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 510 milioane euro);
  •     – 134 milioane euro credit net de la investitorii străini (rambursările de credite au fost mai mari decât creditele primite).

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2015 a înregistrat valoarea de 64 433 milioane euro, din care:

  •    45 098 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,0%);
  •    19 335 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (30,0%).

2.1. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientării pe activităţi economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,8% din soldul total ISD).În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate activităţi sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice(6,0% din soldul total ISD), industria mijloacelor de transport (5,9%), metalurgia (4,1%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (3,4%),maşini utilaje şi echipamente precum şi fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă, ambele cu câte 2,6% din soldul ISD.

Investiţii străine directe în România
la 31 decembrie 2015

Repartizare pe principalele activităţi economice

milioane euro % din total ISD
TOTAL, din care 64 433 100,0
Industrie 28 746 44,6
Industria extractivă 1 952 3,0
Industria prelucrătoare, din care: 20 477 31,8
– alimente, băuturi şi tutun 2 198 3,4
– ciment, sticlă, ceramică 1 456 2,3
– fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă 1 711 2,6
– fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice şi electrice 1 476 2,3
– maşini, utilaje şi echipamente 1 675 2,6
– metalurgie 2 639 4,1
– mijloace de transport 3 803 5,9
– prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice 3 859 6,0
– textile, confecţii şi pielărie 1 050 1,6
– alte ramuri ale industriei prelucrătoare 610 1,0
Energie electrică, gaze şi apă 6 317 9,8
Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport 4 056 6,3
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1 662 2,6
Comerţ 7 861 12,2
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 7 877 12,2
Hoteluri şi restaurante 504 0,8
Intermedieri financiare si asigurări 8 428 13,1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 690 5,7
Transporturi 1 191 1,8
Alte activităţi 418 0,7

 

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 13,1% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata precum şi construcţii şi tranzacţii imobiliare ambele reprezentând câte 12,2%, din soldul ISD şi activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport (6,3% din soldul ISD).

Imobilizările corporale şi necorporale din întreprinderile ISD, cu un sold la finele anului 2015 în valoare de 30 970 milioane euro, reprezintă 48,1% din soldul total al ISD, ceea ce induce un grad semnificativ de stabilitate a investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial, se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (59,3%), alte regiuni de dezvoltare care au atras un volum important de ISD fiind regiunea CENTRU (9,0%), regiunea VEST (8,1%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,2%), regiunea NORD-VEST (5,9%).

Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

milioane euro % din total
TOTAL, din care: 64 433 100,0
BUCUREŞTI – ILFOV 38 243 59,3
CENTRU 5 831 9,0
VEST 5 237 8,1
SUD – MUNTENIA 4 626 7,2
NORD-VEST 3 793 5,9
SUD-EST 2 869 4,5
SUD-VEST – OLTENIA 2 172 3,4
NORD-EST 1 662 2,6

 

2.3. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2015 sunt: Olanda (25,0% din soldul ISD la sfârşitul anului 2015), Austria (14,2 %), Germania (12,4%), Cipru (6,9%) şi Franţa (6,7%). Ordinea primelor cinci ţări cu cele mai mari investiţii directe nu s-a modificat faţă de anul precedent.

Nr. crt. Țara Țara milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 64 433 100,0
1 NL Olanda 16 100 25,0
2 AT Austria 9 131 14,2
3 DE Germania 7 991 12,4
4 CY Cipru 4 421 6,9
5 FR Franţa 4 308 6,7
6 IT Italia 3 349 5,2
7 LU Luxemburg 2 700 4,2
8 CH Elveţia 2 231 3,5
9 GR Grecia 1 747 2,7
10 US Statele Unite ale Americii 1 627 2,5
11 BE Belgia 1 444 2,2
12 ES Spania 1 423 2,2
13 GB Marea Britanie 1 346 2,1
14 HU Ungaria 938 1,4
15 CZ Cehia 652 1,0
Alte ţări * 5 025 7,8

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD, parte componentă a aportului la capitalurile proprii, în valoare de 3 085 milioane euro, este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii, dezvoltare de firme și restructurare de firme.

În anul 2015, investiţiile greenfield și cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au urmat tendinţa din ultimii ani, înregistrând un nivel foarte redus. Astfel, investiţiile greenfield au contribuit cu numai 96 de milioane euro la fluxul investiţional în participaţii la capitalul social al întreprinderilor ISD în timp ce fuziunile şi achiziţiile au condus la o reducere marginală a acestui flux investiţional (-5 milioane euro).

Ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2015 este asigurată de dezvoltările de întreprinderi cu o valoare de 1 742 milioane euro, reprezentând 56% din participaţii şi de restructurările de întreprinderi cu 1252 milioane euro, respectiv 41% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2015, distribuția pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezintă astfel:

Investiţii străine directe Investiţii străine directe în întreprinderi greenfield
milioane euro milioane euro % din ISD
TOTAL, din care: 64 433 36 484 56,6
Industrie 28 746 13 303 46,3
Industria extractivă 1 952 141 7,2
Industria prelucrătoare 20 477 11 052 54,0
Energie electrică, gaze şi apă 6 317 2 110 33,4
Comerţ 7 861 6 056 77,0
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 7 877 5 734 72,8
Activităti profesionale, ştiintifice, tehnice, administrative şi servicii suport 4 056 3 566 87,9
Intermedieri financiare şi asigurări 8 428 3 087 36,6
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 690 2 172 58,9
Alte activităţi 3 775 2 566 68,0

Citește continuarea pe site-ul oficial al BNR.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.