STIRI ECONOMICE, FINANCIARE, DE AFACERI, Asigurari & Pensii Private, Sanatate & Farma

Asigurările de sănătate au crescut cu 64% în 2016 până la 173 mil. RON (cca. 38 de mil. euro)

Nişa poliţelor private de sănătate a fost în 2016 vedeta pieţei locale de asi­gurări, în condiţiile în care primele bru­­te sub­scrise au crescut cu 64%, pâ­nă la 173 mil. lei, echi­va­lentul a 38,4 mi­­­l. euro, ara­tă da­tele agre­­­gate de ASF, conform ZF.

Ritmul de creş­tere înregis­trat de vân­ză­rile de asigurări pri­vate de să­­nătate anul tre­cut este de două ori mai ma­re de­cât avan­sul vân­ză­rilor de poliţe au­to obli­ga­torii (RCA).

Piaţa a fost sus­ţi­nută în prin­ci­pal de asi­gurările achiziţio­na­te de com­panii pro­priilor angajaţi, însă anul trecut s-a remarcat şi un in­te­res cres­cut din par­tea asigurătorilor pentru pro­movarea poliţelor de să­nă­tate în rân­dul populaţiei.

„Creşterea pieţei locale a asi­gu­ră­rilor de sănătate se datorează în cea mai mare măsură segmentului cor­po­rate. Companiile au ales să ofere pro­pri­­ilor angajaţi asigurări de sănătate care oferă acces într-o re­ţea extinsă, fle­­xi­bi­litate, aco­periri mai bu­­ne într-un ca­­­dru re­gle­mentat şi fruc­ti­­fi­când de­duc­­­tibilitatea. În plus, faţă de creş­terea pe segmentul cor­po­rate pu­tem apre­cia că a existat şi o creş­­tere pe segmentul asi­­­gu­ră­rilor indi­viduale. Aceasta s-a da­­­torat apa­riţiei unor noi jucători pe pia­­­ţă şi a unor noi pro­du­se“, a explicat Cris­tian Fugaciu, CEO al Marsh, cel mai mare broker cor­porate din piaţa locală.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.