STIRI ECONOMICE, FINANCIARE, DE AFACERI, Politica Fiscala - Taxe & Impozite, Politica Sociala & Legislatia Muncii & Migratie, Start-Upuri

Plafonul pentru microîntreprinderi va crește la 500.000 de euro, iar cel pentru CASS va fi eliminat

 

Limita de venituri pentru încadrarea firmei în categoria microîntreprinderi se majorează de la 100.000 la 500.000 de euro, iar CASS pe veniturile din investiții se va calcula numai în funcție de suma din cont, se arată în Nota de fundamentare a unui proiect propus vineri Guvernului spre adoptare, informează Mediafax.

Proiectul de ordonanță prevede modificarea uneia dintre condițiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii, în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Sunt introduse, totodată, reguli tranzitorii pentru persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii și care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderile începând cu data de 1 aprilie 2017.

De asemenea, prin noul proiect normativ se stabilește o cotă de impozitare de 1% pentru pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și în aceste condiții se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat.

Poroiectul mai prevede și eliminarea impozitului datorat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată în condițiile stabilite potrivit prevederilor legislației în materie.

Modificarea modalității de stabilire a impozitului datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate este o altă măsură transcrisă în proiect. Se introduce, astfel, un „plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 de lei”, iar impozitul se calculează „prin aplicarea cotei de 3%”.

Inițiatorii proiectului de ordonanță citat propun și ridicarea plafonului de deducere a cheltuielilor pentru primele de asigurări voluntare de sănătate. Normativul prevede „deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a primelor de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, precum și a contravalorii abonamentelor medicale suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 de euro anual”.

Același normativ mai prevede și eliminarea plafonului reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, aferent bazei lunare de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. „Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a 5 câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat”, se precizează în Nota de fundamentare a viitoarei ordonanțe.

În fine, prin același normativ se introduce și „excepția potrivit căreia persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal, realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.