Kosarom Pașcani și-a crescut cu 20% afacerile în 2016, până la 63 mil. euro la nivel de grup

3 mai 2017 09:37

Grupul Kosarom din Paşcani, jude­ţul Iaşi a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri cumulată de 282,7 mi­lioane de lei (62,8 milioane de euro), în creş­tere cu 20% faţă de anul prece­dent, conform infor­ma­­ţi­ilor furnizate de com­pa­­nie, conform ZF.

Grupul înglo­bea­ză mai multe firme care lu­crea­ză în sis­tem in­te­grat şi este unul dintre cei mai im­por­tanţi pro­du­că­tori locali de car­ne şi pre­parate din car­ne. De ase­me­nea, Kosa­rom creş­te anual 110.000 de porci pentru sacrificare.

„A fost cea mai mare creştere din ultimii ani. Avansul s-a datorat faptului că am avut un ma­nage­ment mai performant, conjunctura pie­ţei a fost favorabilă şi exporturile au crescut. Realizăm circa 20% din cifra de afaceri de pe seg­mentul prepa­ra­te­lor din carne la ex­port“, a declarat Neculai Apostol, fon­dator şi director de dezvoltare şi stra­tegie în cadrul gru­pu­lui din in­dustria căr­nii Kosarom Paşcani.

Conform ultime­lor date, Kosarom ex­portă produse din carne în ţări precum Germania, Spania sau Italia, iar pe plan local produsele com­­paniei sunt comer­cia­lizate în cadrul re­ţelei de ma­ga­zine Kauf­land, dar şi în re­ţeaua de ma­ga­zine pro­prii Kosarom. Pe lângă brandul Kosarom, gru­pul mai mare în porto­foliu şi marca Herkule, potrivit site-ului companiei.

Distribuiți articolul

Etichete:

Scrie un comentariu